Introductie

Soak-Store vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via soak-store.com worden jouw gegevens opgeslagen zodra jij de website bezoekt, een account aanmaakt of het contactformulier invult. Wanneer jij een bestelling plaats hebben wij deze gegevens nodig, zodat jouw bestelling wordt afgeleverd op het door jou opgegeven adres en ontvang je een bevestiging en factuur per mail. Middels dit Privacy Statement leggen we dan ook graag uit hoe we omgaan met die gegevens en met welk doel wij dit doen.

Privacy Statement Soak-Store

Dit is de Privacy Statement van Soak-Store (hierna te noemen “Soak-Store”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres van Collemstraat 34-2, 2024JX Haarlem. Soak-Store is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68137621. Deze Privacy Statement legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://soak-store.com (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer jij onze Website bezoekt met de computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.
Door het gebruiken van onze Website, begrijp je en ga jij akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Deze Privacy Statement is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Contactgegevens Soak-Store

Waterloolaan 15
1985EP Driehuis
Mailadres: info@soak-store.com

Overzicht persoonsgegevens die wij verzamelen

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als jij onze website bezoekt
wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van onze website. Onder het goed
functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen
handelingen die de veiligheid van de Website en van jouw Computer in gevaar kunnen
brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type, browserversie,
de pagina’s van onze Website die jij bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd
die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Soak-Store verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Maken wij gebruik van Cookies?

Soak-Store gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Soak-Store neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Soak-Store) tussen zit.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Soak-Store heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw
gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Soak-Store neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij gebruiken
veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Echter,
Soak-Store kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld,
veranderd of vernietigd. Jij bent altijd zelf verantwoordelijk voor het beheren van de emails
tussen jou en Soak-Store. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy
of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact via de mail: info@soak-store.com

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Soak-Store bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar. Deze bewaartermijn is wettelijk vastgesteld door de Belastingdienst.

Inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens

Je kunt Soak-Store op ieder moment verzoeken om gegevens in te zien, te verwijderen of
aan te passen. Soak-Store kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te
verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is en het bewaren van deze
gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy. Wanneer je inzage wilt in jouw
persoonsgegevens, als jij jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als jij jouw
persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde dan
kun je contact opnemen met Soak-Store door een e-mail te sturen naar info@soak-store.com

Delen van persoonsgegevens met derden

Soak-Store verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Indien Soak-Store hiertoe wettelijk is verplicht, worden
persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en
opsporingsinstanties. Soak-Store zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die
redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden
beschermd.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Soak-Store blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Deze zijn inmiddels afgesloten met de volgende partners & partijen:

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van
derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die
bijgaand is. Onze Privacy Statement is niet van toepassing wanneer jij een link gebruikt om van
onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Jouw gedragingen op
een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op
onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Wijzigingen Privacy Statement

Soak-Store kan van tijd tot tijd deze Privacy Statement aanpassen of updaten. Raadpleeg daarom met regelmaat deze Privacy Statement om op de hoogte te blijven van actuele afspraken.
Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018.

Vragen hierover?

Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met
Soak-Store door een e-mail te sturen of een berichtje te sturen via Social Media.
Soak-Store wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons